Kurs Jozue

W tym roku kursem formacyjnym dla naszej najstarszej wspólnoty był kurs JOZUE, który przeżywaliśmy w dniach 24 – 27 lipca 2014 r. w Chmielniku. Dołączyło do nas również kilka osób z drugiej wspólnoty. Cieszymy się także z obecności naszych rodzin z dzieciaczkami. Kurs prowadziła Koinonia Św. Jan Chrzciciel – stowarzyszenie wiernych w służbie nowej ewangelizacji: ks. Robert, Klara (z Lublina) i Sławek (z Poznania).
Był to dla nas czas wielkiej łaski, podczas którego Pan prowadził nas ku mentalności zwycięzcy. Ufamy, że czas ten wyda w naszym życiu wspaniałe owoce.